Zagospodarowanie fazy glicerynowej z produkcji biopaliw

A. Melcer, E. Klugmann-Radziemska, K. Ciunel

Streszczenie


Malejace zasoby paliw kopalnianych, a co za tym idzie drastyczny wzrost cen oraz globalne ocieplenie i zanieczyszczenie srodowiska powoduje duże zainteresowanie odnawialnymi i niekonwencjonalnymi zródłami energii [1, 2]. Jednym z takich zródeł odnawialnej energii jest biopaliwo do silników wysokoprenych , tzw. biodiesel, otrzymywane w wyniku transestryfikacji triglicerydów z olejów roslinnych i zwierzecych metanolem. Przewidywany wzrost produkcji tzw. biodesla, zarówno w Polsce jak i na swiecie, niesie za soba koniecznosc zagospodarowania produktów ubocznych tego procesu, co może w znaczacy sposób przyczynic sie do obniżenia cen tego paliwa. Jednym ze znaczacych produktów ubocznych powstajacych w trakcie produkcji biopaliwa jest faza glicerynowa zawierajaca w swoim składzie glicerol(propano-1,2,3-triol) -50-60%, metanol, mono-, diacyloglicerole, wolne kwasy tłuszczowe oraz mydła [3]. W niniejszym opracowaniu przedstawiono moliwosci zagospodarowania fazy glicerynowej zarówno w postaci oczyszczonej jak i surowej.

Pełny tekst: PDF
Wykonanie i hosting: 3a.pl
Newsletter