Numer Tytuł / Autor
 
Vol. 14, Num. 4 (2012) The evaluation of the toxical effect on the environment of pharmaceutical products Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Dmitriy Vyacheslavovich Seifert, Vera Borisovna Barakhnina  
 
Vol. 18, Num. 2 (2016) Adsorpcja metali ciężkich na tlenku glinu i stabilizacja zużytego adsorbentu przy pomocy technologii SULSTAR Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Krzysztof Paweł Rajczykowski, Krzysztof Loska  
 
Vol. 16, Num. 4 (2014) Alkaliczna aktywacja metakaolinu oraz jego mieszanin z popiołem lotnym Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Michał Łach, Janusz Mikuła, Agnieszka Grela  
 
Vol. 12, Num. 3 (2010) Analiza jakosciowa odcieków ze składowisk miejskich w czasie ich eksploatacji Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  M. Czop, K. Pieniążek  
 
Vol. 11, Num. 2 (2009) Analiza LCA konwencjonalnych źródeł ciepła jako narzedzie zarzadzania srodowiskowego w sektorze budownictwa Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  J. Adamczyk  
 
Vol. 13, Num. 2 (2011) Analiza mobilności metali ciężkich z komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Sobkowie Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  J. Latosińska, J. Gawdzik  
 
Vol. 3 (2006) Analiza moliwosci zastosowania prochów pozyskiwanych z utylizowanej amunicji jako składników palnych materiałów wybuchowych emulsyjnych Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  A. Maranda  
 
Vol. 17, Num. 1 (2015) Analiza możliwości zastosowania stali nierdzewnej oraz stopu Cu-B jako katalizatora elektrody paliwowej mikrobiologicznego ogniwa paliwowego Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Paweł Piotr Włodarczyk, Barbara Janina Włodarczyk  
 
Vol. 11, Num. 4 (2009) Analiza numeryczna formowania paliw z odpadów Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  J. Łach, K. Sadowski, S. Poskrobko  
 
Vol. 20, Num. 2 (2018) Analiza oddziaływania składowiska odpadów „Góra Żbikowska” na jakość wód rzeki Utraty Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Magdalena Zuzanna Matula, Małgorzata Wojtkowska  
 
Vol. 17, Num. 3 (2015) Analiza porównawcza węgla i odpadów dla produkcji ciepła i/lub energii elektrycznej Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Ryszard Kazimierz Wasielewski, Sławomir Stelmach, Olaf Piotrowski  
 
Vol. 17, Num. 3 (2015) Analiza porównawcza węgla kamiennego, biomasy oraz osadu ściekowego wykonana w oparciu o termograwimetrię (TG) oraz spektrometrię mas (MS) Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Agnieszka Ewa Kijo-Kleczkowska, Agnieszka Łącz, Magdalena Szumera, Katarzyna Środa  
 
Vol. 18, Num. 3 (2016) Analiza procesu technologicznego w zakładzie oczyszczania ścieków i przygotowania osadów Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Damian Richter, Ewa Fokczyńska, Paweł Ogłaza, Agnieszka Ewa Kijo-Kleczkowska, Katarzyna Środa  
 
Vol. 18, Num. 1 (2016) Analiza propagacji hałasu siłowni wiatrowych na etapie planowania farmy wiatrowej Wieliszewo (województwo pomorskie) Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Piotr Gnyp  
 
Vol. 11, Num. 4 (2009) Analiza przemian rynku usług medycznych w Polsce i ich wpływ na ilosc wytwarzanych odpadów Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  B. Tęcza, J. W. Wandrasz  
 
Vol. 10 (2008) Analiza stanu aktualnego i kierunków rozwoju gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce na przykładzie miasta Krakowa Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  M. Kwiatkowski, S. Wąsik  
 
Vol. 11, Num. 3 (2009) Analiza stanu aktualnego i perspektyw rozwoju produkcji oraz wykorzystania biodiesela w Polsce Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  M. Kwiatkowski  
 
Vol. 17, Num. 4 (2015) Analiza TG/DSC osadów ściekowych na tle węgla kamiennego oraz wierzby energetycznej Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Agnieszka Ewa Kijo-Kleczkowska, Magdalena Szumera, Katarzyna Środa, Damian Richter  
 
Vol. 7 (2008) Analiza wielokryterialna lokalizacji zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Krakowie Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  A. Generowicz, A. Kraszewski  
 
Vol. 17, Num. 1 (2015) Analiza wielopierwiastkowa wybranych popiołów ze spalania płyt drewnopochodnych Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Małgorzata Danuta Kajda-Szcześniak  
 
Vol. 6 (2007) Analiza wpływu planowanego zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych na jakosc powietrza w Krakowie Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  R. Oleniacz, M. Pilch  
 
Vol. 17, Num. 1 (2015) Analiza wybranych czynników wpływających na stateczność osuwiska Okolicne Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Giang Nguyen  
 
Vol. 17, Num. 3 (2015) Analiza zagrożeń wiatrowych powodujących uszkodzenia budynków Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Renata Gnatowska  
 
Vol. 16, Num. 4 (2014) Analiza zmian masy powstałych odpadów komunalnych w poszczególnych województwach Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Daniel Zbroński  
 
Vol. 14, Num. 1 (2012) Aspekt prawny i środowiskowy zagospodarowania samochodowych akumulatorów kwasowo-ołowiowych Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Ewa Kamińska, Jerzy Merkisz  
 
Vol. 14, Num. 2 (2012) Aspekt środowiskowy zwiększania udziału stłuczki szklanej we wsadzie do produkcji szkła oraz inne propozycje jej zagospodarowania Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Tomasz Józef Jaworski  
 
Vol. 11, Num. 2 (2009) Aspekty ekologiczne unieszkodliwiania osadów z oczyszczalni scieków przy ich współspalaniu w kotłach energetycznych Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  K. Pikoń, A. Kokot  
 
Vol. 15, Num. 2 (2013) Badania nad zagospodarowaniem odpadów niebezpiecznych - akumulatorów z telefonów komórkowych – część II Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Jerzy Kozłowski, Wojciech Mikłasz, Dariusz Lewandowski, Henryk Czyżyk  
 
Vol. 15, Num. 2 (2013) Badania nad zagospodarowaniem odpadów niebezpiecznych - płytek obwodów drukowanych – część I Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Jerzy Kozłowski, Wojciech Mikłasz, Dariusz Lewandowski, Henryk Czyżyk  
 
Vol. 11, Num. 2 (2009) Badania ciepła spalania lotnych produktów pirolizy odpadów Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  J. Nadziakiewicz  
 
Vol. 16, Num. 2 (2014) Badania eksperymentalne spalania paliw węglowo-biomasowo-wodnych w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Agnieszka Kijo-Kleczkowska, Monika Kosowska-Golachowska, Adam Luckos, Katarzyna Sroda  
 
Vol. 16, Num. 4 (2014) Badania eksperymentalne współspalania węgla z biomasą, w postaci zawiesin Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Agnieszka Ewa Kijo-Kleczkowska  
 
Vol. 17, Num. 1 (2015) Badania eksperymentalne zmian emisyjności NOx i SO2 w procesie spalania brykietów z węgla kamiennego i biomasy Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Aleksandra Ewa Górecka-Zbrońska, Agnieszka Ewa Kijo-Kleczkowska  
 
Vol. 17, Num. 2 (2015) Badania miałkości popiołu lotnego z kotłów energetycznych w celu ich wykorzystania w przemyśle cementowym Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Radomir Rogus  
 
Vol. 18, Num. 2 (2016) Badania morfologiczne odpadów zalegających na szlakach turystycznych Bieszczadzkiego Parku Narodowego Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Maksymilian Cieśla, Piotr Koszelnik  
 
Vol. 15, Num. 2 (2013) Badania pilotażowe utylizacji mułów węgla do produkcji brykietów paliwowych Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Gabriel Borowski  
 
Vol. 15, Num. 3 (2013) Badania podstawowych właściwości paliwowych odpadów poliolefinowych Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Monika Jolanta Czop  
 
Vol. 14, Num. 4 (2012) Badania powietrznego zgazowania frakcji odpadowej z przesiewania kompostu Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Sławomir Stelmach, Ryszard Wasilewski  
 
Vol. 4 (2006) Badania procesu ruchu wielopierscieniowych weglowodorów aromatycznych w glebie Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  J. W. Wandrasz, M. Czop  
 
Vol. 11, Num. 1 (2009) Badania procesu spalania roslinnych olejów posmażalniczych Streszczenie
  J. Polok, W. Ścierski  
 
Vol. 18, Num. 4 (2016) Badania przesiewowe grzybów podstawkowych w kierunku wykorzystania w dekoloryzacji barwnika RBBR Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Wioletta Przystaś, Ewa Zabłocka-Godlewska  
 
Vol. 18, Num. 4 (2016) Badania screeningowe bakterii wykazujących zdolność do dekoloryzacji barwników syntetycznych Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Ewa Zabłocka-Godlewska, Wioletta Przystaś, Elżbieta Grabińska-Sota  
 
Vol. 16, Num. 2 (2014) Badania separacji na frakcje stałą i ciekłą gnojowicy i pulpy pofermentacyjnej Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Marta Cieślik, Andrzej Lewicki, Pablo César Rodríguez Carmona, Wojciech Czekała, Damian Janczak, Kamil Witaszek, Jacek Dach  
 
Vol. 13, Num. 1 (2011) Badania steżen CO, CxHy, NO, NOx i pyłu z kotłowni zasilanej makuchami rzepakowymi Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  M. Juszczak  
 
Vol. 8 (2008) Badania termicznej regeneracji zużytych wegli aktywnych Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  S. Stelmach, R. Wasielewski  
 
Vol. 2 (2005) Badania Termicznej Utylizacji Mieszaniny Kory Brzozy i Olchy w Kotle Grzewczym w Stanie Niestacjonarnym Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  M. Juszczak  
 
Vol. 2 (2005) Badania termicznej utylizacji odwodnionych osadów sciekowych w procesie koksowania wegla Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  R. Wasielewski, A. Sobolewski, M. Kosewska, K. Wróbelska  
 
Vol. 12, Num. 4 (2010) Badania termo-katalitycznej konwersji mieszaniny gazowej o składzie zbliżonym do gazu ze zgazowania biomasy w reaktorze z przepuszczalna przegroda ceramiczna Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  G. Łabojko, S. Stelmach  
 
Vol. 20, Num. 2 (2018) Badania właściwości fizykochemicznych odpadów wtórnych z Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych ITPOK Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Weronika Wyrozębska, Bartosz Orłowski, Monika Czop  
 
Vol. 17, Num. 1 (2015) Badania właściwości fizykochemiecznych i nawozowych wybranych grup odpadów komunalnych oraz kompostu w celu ich wykorzystywania jako podłoże dla terenów pustynnych Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Marta Klasik, Mohamed Alwaeli, Wojciech Hryb  
 
Vol. 14, Num. 2 (2012) Badania właściwości odcieku ze składowiska IBB za pomocą analiz biologicznych oraz fizykochemicznych Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Esmail Abdullah Al Sabahi, Fadhl Ali Saleh Al-Nozaily  
 
Vol. 11, Num. 1 (2009) Badanie dyspersji wzdłużnej i poprzecznej masy na różnych systemach rusztowych urzadzen do spalania odpadów Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  T. J. Jaworski, D. Borzecki  
 
Vol. 18, Num. 3 (2016) Badanie fitotoksyczności popiołu z zabudowy niskiej na wybranej grupie roślin Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Monika Czop, Daniel Czoch, Agata Zuzanna Korol, Anna Maduzia  
 
Vol. 18, Num. 4 (2016) Badanie fitotoksyczności wybranych odpadów górniczych na danej grupie roślin Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Monika Czop, Karolina Żorawik, Sylwia Grochowska, Laura Kuklińska, Wiktoria Jauszewska  
 
Vol. 15, Num. 2 (2013) Badanie koagulacji objętościowej w wodzie z rzeki Biała Nida Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Jarosław Gawdzik, Magdalena Dańczuk, Jolanta Latosińska  
 
Vol. 8 (2008) Badanie kotłowni z kotłem wykorzystujacym palnik na pellety Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  M. Juszczak  
 
Vol. 14, Num. 4 (2012) Badanie podstawowych właściwości nawozowych odpadów kuchennych Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Monika Czop, Dominika Królikowska, Magdalena Kubik, Patrycja Siurda  
 
Vol. 12, Num. 4 (2010) Badanie podstawowych własciwosci paliwowych odpadów tapicerskich pod katem utylizacji w piecach cementowych Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  M. Czop, E. Gebauer  
 
Vol. 19, Num. 1 (2017) Badanie wartości nawozowej wybranych kompostów z odpadów zielonych Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Monika Czop, Karolina Ewa Żydek  
 
Vol. 11, Num. 1 (2009) Badanie wpływu charakterystyki odpadów na efektywnosc pracy młyna nożowego Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  J. W. Wandrasz, W. Hryb  
 
Vol. 15, Num. 4 (2013) Badanie wpływu roztworów chlorku sodu (NaCl) na wybrane odpady z grupy poliolefin. Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Magdalena Anna Bogacka, Monika Czop, Klaudia Sadowska  
 
Vol. 16, Num. 2 (2014) Badanie wskaźników nagromadzenie odpadów komunalnych dla 40 – tysięcznej jednostki osadniczej Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Agnieszka Generowicz, Krzysztof Gaska  
 
Vol. 16, Num. 1 (2014) Badanie wydajności biogazowej substratów z biogazowni rolniczej w Zakładzie Doświadczalnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Przybrodzie k. Poznania Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Andrzej Jan Lewicki, Jacek Dach, Wojciech Czekała, Damian Janczak, Marta Cieślik, Kamil Witaszek, Pablo César Rodríguez Carmona  
 
Vol. 16, Num. 3 (2014) Badanie wymywalności metali ciężkich z pyłów odlewniczych pod kątem ich wpływu na środowisko Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Marta Bożym, Kamila Zalejska  
 
Vol. 18, Num. 3 (2016) Badanie właściwości paliwowych komunalnego osadu ściekowego Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Monika Czop, Natalia Jarząbkowska  
 
Vol. 19, Num. 1 (2017) Badanie właściwości wybranych odpadów opakowaniowych pod kątem ich ponownego wykorzystania Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Monika Czop, Amanda Dominika Kościelna  
 
Vol. 17, Num. 4 (2015) Bezpieczne zagospodarowanie odpadów więźby dachowej Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Małgorzata Danuta Kajda-Szcześniak  
 
Vol. 11, Num. 3 (2009) Bilans pierwiastka wegla w systemie gospodarki odpadami komunalnymi Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  K. Pikoń, R. Rejman  
 
Vol. 18, Num. 1 (2016) Biodegradacja izomerów chlorotoluenu w obecności naturalnych związków powierzchniowo czynnych Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Wojciech Smułek, Agata Zdarta, Ewa Kaczorek  
 
Vol. 12, Num. 2 (2010) Biodegradacja polilaktydu (PLA) Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  B. Nowak, J. Pająk  
 
Vol. 17, Num. 2 (2015) Biodegradowalne ogniwa perowskitowe i ich wpływ na środowisko Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Jacek Biskupski, Barbara Wilk  
 
Vol. 16, Num. 3 (2014) Biostabilności odczynników pochodzących ze skrobiowych odpadów wiertniczych i ich modyfikacje Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Barakhnina Vera Borisovna, Dmitriy Vyacheslavovich Seifert  
 
Vol. 1 (2005) Charakterystyka cieplna pieca do spalania odpadów Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  K. Wacławiak, B. Formanek  
 
Vol. 17, Num. 3 (2015) Charakterystyka form występowania żelaza w wybranych odpadach hutniczych Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Iwona Jonczy  
 
Vol. 19, Num. 4 (2017) Charakterystyka frakcji odpadów RDF z wybranych instalacji przetwarzania odpadów i przykład ich waloryzacji do paliwa gazowego i surowców chemicznych Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Artur Malinowski, Wojciech Chwiałkowski  
 
Vol. 18, Num. 2 (2016) Charakterystyka odpadów w świetle projektu nowego Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska w sprawie MBP Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Agnieszka Magdalena Skawińska, Beata Micek, Joanna Hrabak  
 
Vol. 16, Num. 3 (2014) Charakterystyka popiołu z paleniska kominkowego Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Małgorzata Danuta Kajda-Szcześniak  
 
Vol. 2 (2005) Charakterystyka produktów termicznego przetwarzania trójskładnikowego opakowania Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  J. Nowakowski, J. W. Wandrasz  
 
Vol. 14, Num. 4 (2012) Charakterystyka składu oraz ilości odcieków ze składowisk odpadów komunalnych – praca przeglądowa Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Joanna Długosz  
 
Vol. 16, Num. 4 (2014) Charakterystyka wybranych metod pośrednich ograniczania emisji substancji złowonnych Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Justyna Anna Kwaśny, Wojciech Balcerzak  
 
Vol. 17, Num. 4 (2015) Charakterystyka zmiany jakości odcieków w czasie eksploatacji wybranych składowisk komunalnych Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Monika Czop, Adrianna Dagmara Luber  
 
Vol. 7 (2008) Czy moliwe jest wykorzystanie paliw odpadowych w wielkich kotłach energetycznych? Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  H. Karcz, R. Głąbik, M. Kantorek, K. Folga, W. Komorowski, J. Kurzelewski  
 
Vol. 14, Num. 2 (2012) Czy właściwa jest termiczna utylizacja odpadów komunalnych na ruszcie? Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Tomasz Butmankiewicz, Piotr Dziugan, Marcin Kantorek, Henryk Wojciech Karcz, Krzysztof Wierzbicki  
 
Vol. 15, Num. 4 (2013) Czynniki środowiskowe związane z wykorzystaniem biogazu rolniczego Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Katarzyna Vorbrodt-Strzałka, Krzysztof Pikoń  
 
Vol. 17, Num. 3 (2015) Definicja odpadów komunalnych w świetle ustawy OZE Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Klaudia Pietryszyn, Arkadiusz Primus  
 
Vol. 16, Num. 1 (2014) Degradacja odpadów poliolefinowych wybranymi substancjami chemicznymi Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Magdalena Bogacka, Monika Czop, Katarzyna Gan, Klaudia Sadowska  
 
Vol. 10 (2008) Demontaż, odzysk oraz recykling wybranych odpadów sprzetu elektrycznego i elektronicznego Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  M. Alwaeli  
 
Vol. 12, Num. 1 (2010) Efekty energetyczno-emisyjne spalania odpadów z przeróbki płyt drewnopochodnych w kotle małej mocy Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  R. Wasielewski, P. Hrycko  
 
Vol. 14, Num. 1 (2012) Efekty zewnętrzne związane z uciążliwością składowisk dla otoczenia Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Anna Bojanowicz-Bablok  
 
Vol. 17, Num. 2 (2015) Efektywność technologiczna oczyszczalni ścieków w Krośnie Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Paulina Łagożny, Katarzyna Maj, Adam Andrzej Masłoń  
 
Vol. 7 (2008) Ekologiczne aspekty termicznego przekształcania odpadów medycznych Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  K. Pikoń, A. Dowlaszewicz  
 
Vol. 4 (2006) Ekonomiczne aspekty zagospodarowania odpadów przemysłowych Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  M. Alwaeli, K. Langosz  
 
Vol. 1 (2005) Ekonomika spalania odpadów drzewnych w kotłach rusztowych Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  S. Poskrobko, J. Łach  
 
Vol. 17, Num. 2 (2015) Elektoutlenianie oleju rzepakowego na katalizatorze platynowym w wodnym roztworze H2SO4 Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Paweł Piotr Włodarczyk, Barbara Janina Włodarczyk  
 
Vol. 6 (2007) Elektrociepłownie biogazowe Aufwind i ich technologia Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  K. L. Janczur, Z. Szymandera  
 
Vol. 11, Num. 1 (2009) Elektrociepłownie biogazowe Aufwind i ich technologia Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  K. L. Janczur, Z. Szymandera  
 
Vol. 6 (2007) Emisja ze zrekultywowanych zwałowisk stożkowych Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  K. Pikoń, J. Bugla  
 
Vol. 15, Num. 2 (2013) Emisje do środowiska z instalacji wytwarzania paliwa alternatywnego i energii z odpadów Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  Eugeniusz Orszulik  
 
Vol. 12, Num. 4 (2010) Energetyczne, ekonomiczne i ekologiczne problemy gospodarki odpadami komunalnymi Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  M. Kwiatkowski  
 
Vol. 11, Num. 4 (2009) Energetyczne wykorzystanie biomasy do celów grzewczych w budownictwie jednorodzinnym Streszczenie   Pełny tekst (PDF)
  M. Kwiatkowski, R. Polak  
 
1 - 25 z 393 pozycji 1 2 3 4 > >> 
Wykonanie i hosting: 3a.pl