Kategorie

 

Data

 
Od
Do

Terminy indeksowe

 

Wskazówki:
  • Wielkość liter nie ma znaczenia
  • Często występujące wyrazy są ignorowane
  • Domyślnie zwracane są wyłącznie artykuły zawierające wszystkie słowa (innymi słowy, zakłada się użycie AND)
  • Aby wyszukać artykuły zawierające jedno ze słów, należy użyć OR; np. education OR research
  • Do bardziej złożonych zapytań można użyć nawiasów; np. archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Wyraz wpisany w cudzysłowach zostanie wyszukany w dokładnie takiej postaci; np. "open access publishing"
  • Dodanie - lub NOT przed danym słowem wyszuka artykuły, w których to słowo nie występuje; np. online -politics albo online NOT politics
  • Aby wyszukać dowolną sekwencję znaków, można użyć *; np. soci* morality wyszukałoby dokumenty zawierające "sociological" lub "societal"
Wykonanie i hosting: 3a.pl