Tematyka

Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska jest czasopismem naukowym prezentującym na swych łamach artykuły związane z następującą tematyką:

 • gospodarka odpadami
 • systemy i urządzenia ochrony środowiska
 • procesy i technologie termicznego oraz biotermicznego przetwarzania odpadów
 • technologie zagospodarowania odpadów
 • procesy i technologie składowania odpadów
 • paliwa z odpadów
 • paliwa formowane
 • budowa maszyn i urządzeń ochrony środowiska
 • technologie spalania  paliw i odpadów
 • skuteczność ekologiczna i ekonomiczna
 • zrównoważony rozwój
 • uciążliwość ekologiczna
 • czyste technologie
 • LCA
Wykonanie i hosting: 3a.pl