Redakcja

 


Komitet Redakcyjny

 
dr hab. inż. Krzysztof Pikoń, prof. PŚ -  redaktor naczelny, redaktor temtyczny

dr inż. Monika Czop - sekretarz redakcji, redaktor tematyczny

dr hab. inż. Mohamed Alwaeli - redaktor tematyczny

dr hab. inż. Beata Łaźniewska-Piekarczyk, prof. PŚ - redaktor tematyczny

dr inż. Małgorzata Kajda-Szcześniak  - redaktor techniczny


Komitet Naukowy

prof. zw. dr hab. inż. Janusz W. Wandrasz - przewodniczący Komitetu Naukowego
Politechnika Śląska w Gliwicach, Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów

prof dr hab. Jolanta Biegańska
Akademia Górniczo-Hutnicza

prof. Włodzimierz Błasiak
Royal Institute of Technology (KTH), Division of Energy and Furnace Technology, Szwecja

prof. Ashwani K. Gupta
University of Maryland, USA

prof. Lidia Lombardi 
Niccolò Cusano University, Rome, Italy 

dr inż. Adam Łuckoś
Mintek, Ranburg, RPA

prof. Duarte de Mesquita e Sousa 
IST, Lizbona

prof. dr hab. inż. Jan Nadziakiewicz
Politechnika Śląska w Gliwicach, Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów

prof. dr inż.  Vladimir Alexandrivich Pavlenko
Moscow State Civil Engineering University, Department of Thermotechnics, Rosja

dr inż. Sławomir Stelmach
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze

prof. dr Karl J. Thomé-Kozmiensky (do listopada 2015)
TU Berlin, Niemcy

 


Recenzenci

dr inż. Janusz Adamczyk
Uniwersytet Zielonogórski 

dr Fadhl Ali Saleh Al-Nozaily
Sana'a University, Yemen

dr Dorota Anders
Politechnika Opolska

dr hab. inż. Marian Banaś, prof. AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza

prof dr hab. Jolanta Biegańska
Akademia Górniczo-Hutnicza

prof. dr hab. inż.  Michał Bodzek
Politechnika Śląska w Gliwicach 

dr Violeta Bolutienė
Wileński Uniwersytet Techniczny im. Giedymina

dr inż. Marta Bożym
Politechnika Opolska

doc. dr inż. Jerzy Duda
Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych, Opole

dr hab. inż. Jarosław Ireneusz Gawdzik
Politechnika Świętokrzyska

dr hab. inż. Agnieszka Generowicz
Politechnika Krakowska

dr inż. Joanna Ilona Guziałowska-Tic
Politechnika Opolska

Ing., PhD. Michal Holubcik
University of Žilina

dr inż. Wojciech Hryb
Politechnika Śląska w Gliwicach

dr inż. Tomasz Jaworski
Politechnika Śląska w Gliwicach

dr Łukasz Jurczyk
Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. Antonina Kalinichenko prof. UO

dr inż. Justyna Koc-Jurczyk
Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. inż. Agnieszka Ewa Kijo-Kleczkowska
Politechnika Częstochowska

prof. dr hab. inż. Jan Konieczyński
PAN, Zabrze

dr inż. Barbara Kozielska
Politechnika Śląska

dr inż. Jerzy Kozłowski
Instytu Metali Nieżelaznych, Gliwice

dr hab. inż. Tomasz Kozłowski
Politechnika Świętokrzyska

dr inż. Jolanta Latosińska
Politechnika Świętokrzyska

dr Anna Łoś-Tomiak
Uniwersytet Zielonogórski

prof. dr hab. inż. Andrzej Maranda
Wojskowa Akademia Techniczna

dr inż. Adam Masłoń
Politechnika Rzeszowska

prof. dr hab. inż. Marian Mazur
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

dr inż. Tadeusz Jakub Mączka
Politechnika Wrocławska

dr hab. Agnieszka Merkisz-Guranowska
Politechnika Poznańska

prof. dr. Fatima Montemor 
Instituto Superior Tecnico, Lisboa, Portugal

prof. dr hab. inż. Jan Nadziakiewicz
Politechnika Śląska w Gliwicach

dr inż. Witold Nocoń
Politechnika Śląska

dr inż. Jacek Nowak
Politechnika Śląska 

dr hab. inż. Sławomir Obidziński
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. inż. Tadeusz Pająk
Akademia Górniczo-Hutnicza

prof. dr hab. Lucjan Pawłowski
Politechnika Lubelska, Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska

prof. zw. dr hab. Franciszek Piontek
Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu

prof. dr hab. inż. Jan Piwnik
Politechnika Białostocka

dr inż. Sławomir Poskrobko
Politechnika Białostocka

dr inż. Wioletta Przystaś
Politechnika Śląska

dr inż. Ewa Puszczało
Politechnika Śląska 

mgr Małgorzata Rutkowska
UJ, Kraków

dr inż. Sławomir Stelmach
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze

dr hab. Barbara Tora
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

prof. dr hab. inż. Leon Troniewski
Politechnika Opolska, Wydział Mechniczny

dr Enrique Velo, Professor Titular D'Universitat
Departament de Màquines i Motors Tèrmics, Barcelona

dr hab. inż. Krzysztof Wacławiak
Politechnika Śląska

prof. zw. dr hab. Wiesław Wasiak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Chemii

dr inż. Ryszard Wasielewski
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze

dr hab. inż. Tomasz Jan Węgrzyn
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice

dr inż. Paweł Włodarczyk
Uniwersytet Opolski

dr Barbara Włodarczyk
Uniwersytet Opolski

dr hab. inż. Zbigniew Wzorek, prof. Politechniki Krakowskiej
Politechnika Krakowska

dr inż. Ewa Zabłocka-Godlewska
Politechnika Śląska

dr inż. Joanna Zarębska
Uniwesytet Zielonogórski, Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną

dr inż. Daniel Zbroński
Politechnika Częstochowska

dr hab. inż. Maria Żygadło, prof. Politechniki Świętokrzyskiej
Politechnika Świętokrzyska, Samodzielny Zakład Chemii Sanitarnej i Gospodarki Odpadami

Wykonanie i hosting: 3a.pl