V Konferencja

Ochrona środowiska i energetyka


Konferencja jest przeznaczona dla młodych pracowników naukowych, którzy chcą doskonalić swój warsztat naukowy oraz sztukę prezentacji wyników swoich prac oraz dyskusji. Wzięcie udziału w Konferencji będzie cennym doświadczeniem, które może stanowić element dorobku naukowego.

Tematyka Konferencji nawiązuje do szeroko pojętych zagadnień związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska naturalnego oraz energetyką, ze szczególnym uwzględnieniem jej aspektów innowacyjnych. W szczególności poruszana tematyka Konferencji może być zdefiniowana przez następujące zagadnienia:

 • Ochrona Gleby
 • Ochrona Powietrza
 • Ochrona Zasobów Wodnych
 • Utylizacja Odpadów
 • Odnawialne źródła energii
 • Solartermia
 • Hydroenergia
 • Energia Wiatru
 • Biomasa
 • Energia Geotermalna
 • Systemy Energetyczne
 • Efektywność Energetyczna
 • LCA
 • Ocena wpływu na środowisko naturalne
 • Energetyka rozproszona

W tym roku roganizowana jest juz V edycja Konferencji. W roku 2016 odbyła się poprzednia. Dodatkowe informacje >>>

Uczestnictwo

Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne. Wziąć w nim mogą pracownicy naukowi, doktoranci oraz studenci działający w kołach naukowych oraz studenci kierunków technicznych, których działalność naukowa - na przykład związana z pracą dyplomową – jest na wysokim poziomie merytorycznym. 

Jeśli chcesz podzielić się swoimi naukowymi przemyśleniami lub ciekawymi eksperymentami serdecznie zapraszamy do udziału! 

Przewidujemy specjalną sesję, na której w przyjaznej atmosferze umożliwimy uczniom pierwsze publiczne wystąpienie na konferencji naukowej. Zorganizujemy również spotkanie, które pomoże Wam przygotować się do prezentacji!

Miejsce i czas Konferencji

Konferencja odbędzie się 08 grudnia 2017 w Gliwicach, na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki.

Zgłoszenia

Zgłoszenia udziału prosimy kierować drogą elektroniczną za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego >> dostępnego niebawem.

Termin przesyłania zgłoszeń to 19 listopada 24 listopada. Termin przesłania pełnego tekstu artykułu - 3 grudnia 2017 r.

Uczestnictwo mozna zgłaszać wypełniając formularz złoszeniowy.

Referaty

Uczestnicy mogą wygłosić referaty w języku polskim lub angielskim w ramach oddzielnych sesji językowych. Czas trwanie pojedynczego referatu to 10-15 minut. Po każdym referacie będzie czas na dyskusję.

Publikacje pokonferencyjne

Teksty najlepszych referatów zostaną opublikowane w kolejnych numerach Archiwum Gospodarki odpadami i Ochrony Środowiska. Pozostałe zostaną opublikowane w monografii, która będzie dostępna w wersji elektronicznej.

Wszystkie prace nadsyłane, powinny być zrecenzowane! Nowość w stosunku do lat poprzednich!

Publikacja monografii przewidziana jest na dzień konferencji.

Wszystkie niezbędne dokumenty (w tym sposób przygotowania artykułów) są dostępne TUTAJ.

Nagrody

W trakcie Konferencji referaty będą nagradzane. Przewidziano nagrody w następujących kategoriach:

 • najlepsza prezentacja
 • najciekawsza tematyka
 • najlepszy warsztat naukowy

Kontakt

Pytania prosimy kierować na adres: magdalena.bogacka@polsl.pl

Informacje o wydarzeniu

Konferencja jest organizowana przy współpracy z KIC-Innoenergy - MSc Program: Clean Fossil and Alternative Fuels Energy

Bieżące informacje: Facebook lub Oficjalna strona konferencji

Organizacją konferencji zajmują się studenci kierunku CFaFE. Więcej informacji o programie tutaj

 

 


Komitet naukowy

dr hab. inż. Krzysztof Pikoń – przewodniczący

dr inż.  Monika Czop

dr inż. Małgorzat Kajda-Szcześniak

dr hab. inż. Mohamed Alwaeli

dr hab. inż. Jarosław Zuwała

dr hab. inż. Wojciech Stanek

dr inż. Karol Sztekler

dr inż. Lucyna Czarnowska

dr inż. Waldemar Ścierski

Komitet organizacyjny

dr hab. inż. Krzysztof Pikoń

mgr inż. Magdalena Bogacka

studenci programu Clean Fossil and Alternative Fuels Energy

Wykonanie i hosting: 3a.pl