Książki

http://awmep.org/public/site/images/ago_admin/wpe-ii-2015-okl-150w_210

Współczesne problemy energetyki - tom II

Praca zbiorowa pod redkacją Krzysztofa Pikonia i Magdaleny Bogackiej

Wieloautorska książka zawierająca recenzowane rozdziały związane z szeroko pojętą problematyką energetyki w kontekście jej wpłwywu na środowisko i optymalizacją współczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych. Kontunuacja cyklu zapoczątkowanego w roku 2013.

Książka zawiera 160 stron
ISBN 978-83-937255-8-8

Książka w formule Open Source
Książkę można pobrać TUTAJ

 

http://awmep.org/public/site/images/ago_admin/wpos-ii-2015-okl-150w_210

Współczesne problemy ochrony środowiska - tom II

Praca zbiorowa pod redkacją Krzysztofa Pikonia i Moniki Czop

Wieloautorska książka zawierająca recenzowane rozdziały związane z szeroko pojętą problematyką ochrony środowiska. Przedstwione zostały zagadnienia techniczne, technologiczne i ewaluacyjne. Kontunuacja cyklu zapoczątkowanego w roku 2013.

Książka zawiera 228 stron
ISBN 978-83-937255-8-8

Książka w formule Open Source
Książkę można pobrać TUTAJ


Współczesne problemy energetyki - tom I

Praca zbiorowa pod redkacją Sławomira Stelmacha i Krzysztofa Pikonia

Wieloautorska książka zawierająca recenzowane rozdziały związane z szeroko pojętą problematyką energetyki w kontekście jej wpłwywu na środowisko i optymalizacją współczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych. Kontunuacja cyklu zapoczątkowanego w roku 2013.

Książka zawiera 206 stron
ISBN 978-83-937255-1-9

Książka w formule Open Source
Książkę można pobrać TUTAJ

 

Współczesne problemy ochrony środowiska - tom I

Praca zbiorowa pod redkacją Krzysztofa Pikonia i Sławomira Stelmacha

Wieloautorska książka zawierająca recenzowane rozdziały związane z szeroko pojętą problematyką ochrony środowiska. Przedstwione zostały zagadnienia techniczne, technologiczne i ewaluacyjne. Kontunuacja cyklu zapoczątkowanego w roku 2013.

Książka zawiera 207 stron
ISBN 978-83-937255-0-2

Książka w formule Open Source
Książkę można pobrać TUTAJ

 


Paliwa z odpadów - VI

Praca zbiorowa pod redakcją Janusza W. Wandrasza i Krzysztofa Pikonia

Jest to kolejny, szósty tom monografii poświęconej problemom termicznych metod zagospodarowania odpadów. Jest to dalsza prezentacja dorobku wielu ośrodków naukowych zajmujących się tematyką energetycznego zagospodarowania odpadów, paliw formowanych i szeroko pojętej gospodarki odpadami.

Kolejny szósty tom zbiorowej monografii poświęconej problemom paliw jest dalszą prezentacją dorobku wielu ośrodków naukowych zajmujących się tematyka energetycznego zagospodarowania odpadów, paliw formowanych i szeroko pojętej gospodarki odpadami.

Prezentowany materiał podzielono na pięć głównych rozdziałów obejmujących swoim zasięgiem całość zagadnień w omawianym temacie:

  • Paliwa formowane,
  • Systemy i technologie termicznej utylizacji odpadów,
  • Termiczne wykorzystanie substancji palnej odpadów,
  • Ekologiczne i ekonomiczne skutki zagospodarowania odpadów,
  • Energetyczne wykorzystanie odpadów tłuszczowych.

Książka zawiera 476 stron
cena 1 egz. - 50 zł
ISBN 978-83-346-1629-9Paliwa z odpadów - V

Praca zbiorowa pod redakcją Janusza W. Wandrasza i Krzysztofa Pikonia

Kolejny piąty tom zbiorowej monografii poświęconej problemom paliw jest dalszą prezentacją dorobku wielu ośrodków naukowych zajmujących się tematyka energetycznego zagospodarowania odpadów, paliw formowanych i szeroko pojętej gospodarki odpadami.

Prezentowany materiał podzielono na pięć głównych rozdziałów obejmujących swoim zasięgiem całość zagadnień w omawianym temacie, a to :
  • procesy formowania paliw oraz paliw z odpadów,
  • odpady i paliwa w procesach termicznych,
  • ekologiczne skutki procesów wykorzystania paliw,
  • systemy i technologie,
  • aspekty prawne i ekonomiczne

Książka zawiera 400 stron
cena 1 egz. - 50 zł
ISBN 83-246-0417-0


Wykonanie i hosting: 3a.pl