Czasopismo

Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska jest czasopismem naukowym związanym z tematyką szeroko pojętej gospodarki odpadami i wybranych zagadnień ochrony środowiska.  Czasopismo jest redagowane przez komitet redakcyjny oraz komitet naukowy złożony ze znanych i uznanych autorytetów z dziedziny gospodarki odpadami, ochrony środowiska oraz energetyki i techniki cieplnej.

Czasopismo jest wydawane w formie elektronicznej w modelu Open Access Journals. Wszystkie teksty dostępne są na licencji Creative Commons - Uznanie Autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL).  Artykuły zamieszczone w czasopiśmie są powszechnie dostępne i można je kopiować, rozpowszechniać, lub wykorzystać w dowolnym celu, pod warunkiem podania prawidłowego cytowania oryginalnego źródła.

Streszczenia artykułów zawartych w poszczególnych wydaniach oraz pełne teksty artykułów są dostępne na naszej stronie internetowej. Artykuły są publikowane w języku angielskim i polskim. Artykuły w języku polskim zawsze zawierają streszczenia angielskie. 

Częstotliwość wydań
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska jest kwartalnikiem.

Tematyka
Na łamach Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska publikowane są artykuły i komunikaty związane z następującą tematyką ochrony środowiska, a w szczególności:

 • gospodarka odpadami
 • systemy i urządzenia ochrony środowiska
 • procesy i technologie termicznego oraz biotermicznego przetwarzania odpadów
 • technologie zagospodarowania odpadów
 • procesy i technologie składowania odpadów
 • paliwa z odpadów
 • paliwa formowane
 • alternatywne źródła energii
 • budowa maszyn i urządzeń ochrony środowiska
 • technologie spalania  paliw i odpadów
 • skuteczność ekologiczna i ekonomiczna
 • zrównoważony rozwój
 • uciążliwość ekologiczna i analizy środowiskowe
 • czyste technologie
 • LCA

Artykuły
Wszystkie publikowane artykuły są wybierane przez redakcję oraz recenzowane przez członków komitetu naukowego lub innych uznanych specjalistów z dziedziny, której artykuł dotyczy. Streszczenia artykułów są dostępne na naszej stronie WWW.

Prenumerata i zamówienia
Prenumeratę i poszczególne wydania można zamawiać drogą elektroniczną korzystając z serwisu zawartego na stronach http://ago.helion.pl.. Zamówione wydania zostaną wysłane pocztą na wskazany adres w postaci elektronicznej na płycie CD.  Wyboru poszczególnych wydań można dokonać na naszej stronie WWW i skorzystać ze specjalnie przygotowanego  formularza.

Informacja dla autorów
Zachęcamy autorów do publikowania swoich artykułów na łamach Archiwum. Przyjmujemy teksty oryginalne napisane zgodnie ze standardami obowiązującymi dla tekstów naukowych w języku polskim lub angielskim. Publikacja artykułów jest bezpłatna. Autor każdego artykułu otrzyma pełne wydanie numeru, w którym zostanie opublikowana jego praca.
Szczegóły na temat sposobu przygotowania artykułów są dostępne na naszej stronie internetowej.

Wykonanie i hosting: 3a.pl