Energetyczne wykorzystanie odpadów płyt drewnopochodnych

Ryszard Wasielewski

Streszczenie


Przedstawiono problemy związane z energetycznym wykorzystaniem odpadów płyt drewnopochodnych. Odpady te powstają w zakładach przemysłu drzewnego i meblarskiego. Płyty drewnopochodne występują w kilku odmianach. Najczęściej spotykane to: sklejki, PB, MDF czy HDF. Materiały te zawierają oprócz włókien drzewnych również do 10% syntetycznych substancji dodatkowych, które pełnią rolę lepiszcza oraz modyfikatora powierzchni. Najczęściej są to żywice polimerowe i parafina. Odpady płyt drewnopochodnych nie mieszczą się w zakresie definicji biomasy zawartej w dyrektywie 2010/75/UE i powinny być traktowane jako odpady. Wartość opałowa płyt drewnopochodnych waha się w zakresie od 16 do ponad 18 MJ/kg, co sprawia, że są one atrakcyjnym nośnikiem energii. Jednak spalanie tych materiałów w nieodpowiednich warunkach, w tym szczególnie w typowych komunalnych urządzeniach grzewczych procesowych skutkuje wprowadzaniem do atmosfery niebezpiecznych zanieczyszczeń. Dlatego spalanie tych odpadów powinno być prowadzone w specjalnie dostosowanych instalacjach, spełniających wymagania dla termicznego przekształcania odpadów.

Pełny tekst: PDF
Wykonanie i hosting: 3a.pl
Newsletter