Wybrane parametry fizykochemiczne badanych paliw z odpadów komunalnych

Monika Czop, Dominika Bistuła, Szymon Roman Nowak

Streszczenie


Sposobem na poradzenie sobie z narastającą liczbą odpadów, może być ich wykorzystanie w formie paliwa. Jednakże nie każdy odpad nadaje się do wykorzystania jako paliwo. Do produkcji energii można wykorzystywać palne frakcje odpadów komunalnych, które różnią się pod względem strukturalnym, oraz pod względem właściwości. Dlatego niezbędna jest ich obróbka mechaniczna – czyli optymalne zbilansowanie i odpowiednie rozdrobnienie – tak, by otrzymać jednorodną, wymieszaną i stabilną masę. Jako frakcje palne w paliwie wykorzystuje się tworzywa sztuczne, opony, drewno meblowe, tkaniny itp. Dzięki temu możemy odzyskać ogrom energii w nich zawartej, przez co zmniejszeniu ulega ilość paliw kopalnych potrzebnych do funkcjonowania instalacji. Przekłada się to znacząco na obniżenie kosztów wyprodukowania energii w elektrociepłowniach, czy cementu w cementowniach.


Pełny tekst: PDF
Wykonanie i hosting: 3a.pl
Newsletter