Właściwości fizykochemiczne odpadów paleniskowych otrzymanych w wyniku procesów współspalania paliw stałych z odpadami komunalnymi oraz odpadami olejowymi.

Wojciech Szulik

Streszczenie


Problematyką artykułu są właściwości odpadów paleniskowych powstałych w wyniku spalania czystych paliw stałych oraz kompozytów paliw stałych z materiałami odpadowymi. W artykule przedstawiono wyniki badań własnych odpadów w zakresie składu tlenkowego oraz pierwiastków występujących w ilościach śladowych. Scharakteryzowano zmienność właściwości fizykochemicznych otrzymanych stałych produktów spalania w odniesieniu do rodzaju oraz ilości zastosowanego odpadu. W odpadach powstałych w wyniku współspalania czystych paliw stałych z zastosowanymi odpadami zaobserwowano podwyższoną koncentrację tytanu cynku, ołowiu i antymonu.


Pełny tekst: PDF
Wykonanie i hosting: 3a.pl
Newsletter