Analiza zagrożeń wiatrowych powodujących uszkodzenia budynków

Renata Gnatowska

Streszczenie


Wzrasta liczba zagrożeń wynikających z oddziaływania silnych wiatrów m.in. w wyniku zwiększenia się gwałtowności zjawisk, obszaru ich występowania, częstości występowania, a także w wyniku niewłaściwej eksploatacji obiektów i ich zużycia naturalnego. Niniejsza praca poświęcona została analizie wpływu oddziaływania silnego wiatru na konstrukcje budynków występujące w różnych konfiguracjach w obszarach zabudowanych. Jej głównym celem było wyznaczenie i przeanalizowanie obciążenia ciśnieniowego obiektów znajdujących się w strefie oddziaływania przepływu. Pomiary zrealizowano w Laboratorium Aerodynamiki Środowiska w Instytucie Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej. Na podstawie analizy wyników wizualizacji oraz aerodynamicznych współczynników ciśnieniowych zaobserwowano, że zmiany charakteru obciążenia wiatrowego zależne są od konfiguracji obiektów.

Pełny tekst: PDF
Wykonanie i hosting: 3a.pl
Newsletter