Wytwarzanie ciepła z odpadów komunalnych w kotle parowym z palnikiem retortowym

Eugeniusz Orszulik

Streszczenie


W artykule przedstawiono koncepcję wytwarzania ciepła na bazie nowoczesnych paliw alternatywnych spalanych w kotle parowym z palnikiem retortowym małej i średniej mocy. Wytwarzana energia cieplna w parze wodnej wykorzystana może być d o produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu oraz do celów grzewczych obiektów kubaturowych. Nowoczesne paliwa alternatywne w postaci peletów wytwarzanych z egli kamiennych i odpadów komunalnych. przedstawiono własności otrzymanych paliw alternatywnych oraz komunalnych. Przedstawiono własności otrzymanych paliw alternatywnych oraz koncepcję ich zastosowania w procesie wytwarzania ciepła w kogeneracji.

 

 


Pełny tekst: PDF
Wykonanie i hosting: 3a.pl
Newsletter