Rozkład N2O przy użyciu nowoczesnych mikro-mezoporowatych materiałów o właściwościach zeolitów

Małgorzata Rutkowska, Lucjan Chmilarz, Daniel Macina, Barbara Dudek

Streszczenie


W niniejszej pracy przedstawiono syntezę hierarchicznych materiałów mikro-mezoporowatych o właściwościach zeolitu, przy użyciu dwóch nowoczesnych metod. W pierwszej z nich protozeolityczne nanozarodki ulegały agregacji w odpowiednich warunkach z utworzeniem mezoporowatych przestrzeni. Druga metoda syntezy polegała na impregnacji mezoporowatego materiału SBA-15 nanoziarnami zeolitu. W przypadku obu zastosowanych metod otrzymano materiały mikro-mezoporowate o właściwościach zeolitu, co zostało potwierdzone za pomocą takich metod jak niskotemperaturowa sorpcja azotu, XRD, TGA, oraz spektroskopia IR-DRIFT. Połączenie zalet mikroporowatych zeolitów z amorficznymi materiałami mezoporowatymi zwiększyło dostępność pozycji jonowymiennych w otrzymanych materiałach. Dzięki czemu do materiałów mikro-mezoporowatych wprowadzono żelazo praktycznie wyłącznie w formie oktaedrycznie skoordynowanych kationów Fe3+. Otrzymane materiały hierarchiczne zostały przebadane w roli katalizatorów niskotemperaturowego rozkładu N2O w obecności tlenu.

 


Pełny tekst: PDF
Wykonanie i hosting: 3a.pl
Newsletter