Nowa strona internetowa

Zamieszczono: 2011-06-08

Serwis internetowych Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska zyskał zupełnie nowy kształt i formę. Dzięki współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP stworzona została nowa jakość w czasopismach naukowych w Polsce. Zmiany dotyczą zarówno dostępu do artykułów jak również systemu przyjmowania i publikacji artykułów.

Teksty publikowane w Archiwum objęte zostały formułą Open Access. Oznacza, to że krąg czytelników został znacząco poszerzony. Każdy, kto korzysta z internetu będzie mógł bezpłatnie przeczytać publikowane artykuły. Osoby korzystające w branżowych wyszukiwarek  tematycznych po odnalezieniu właściwego tekstu będą mogły automatycznie go pobrać i się z nim zapoznać.

Zautomatyzowaniu uległ system przesyłania artykułów do publikacji. każdy autor po zalogowaniu do sytnemu, będzie mógł przesłać swój artykuł do redakcji. Zyska również możliwość śledzenia  całego procesu wydawniczego. Widoczny będzie status każdego przesłanego artykułu i wysyłane będą stosowne zawiadomienia o jego losach przez pocztę elektroniczną. System umożliwi zapoznanie się z recenzjami i ustosunkowanie się do nich. Dzięki temu znacząco ulegnie czas oczekiwania na publikację powinien ulec drastycznemu skróceniu. Naszym celem jest by czas oczekiwania na decyzje o publikacji przesłanego artykułu była wydawana w przeciągu 1 miesiąca od przesłania artykułu. W naszym przekonaniu długie okresy oczekiwania na publikacje artykułów są zupełnie nie do przyjęcia w świecie współczesnej nauki. W niektórych czasopismach czas oczekiwania niekiedy jest dłuższy niż rok. Traci na tym autor - który nie może podzielić się wynikami swojej pracy, ale traci na tym również czytelnik, który ostatecznie otrzymuje informacje o badaniach, które nie są aktualne - bo dotyczą zagadnień, które były ważne i "na czasie" ponad rok wcześniej.

Czasopismo zostało również zgłoszone do wszystkich znaczących serwisów wyszukujących. Z biegiem czasu artykuły publikowane w Archiwum będą dostępne również i tą drogą.

Podjęte zostały również starania o przyznanie Archiwum Impact Factora co sprawi, że w perspektywie zostanie ono również umieszczone na tzw. liście filadelfijskiej. Wszystkie opublikowane dotychczas artykuły zostają wówczas zupełnie nową i o wiele lepszą wycenę punktową. Publikacja artykułów w Archiwum jest więc swego rodzaju "dobra inwestycją" we własny dorobek naukowy.

Wykonanie i hosting: 3a.pl